Contact Us

TUDNIVALÓK

© 2015 - 2020 MINDEN JOG FENNTARTVA

IT-Global Business Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 9721 Vasalja, Deák Ferenc utca 1., cégjegyzékszám: 18-09-112467, képviseli: Bokor Richárd ügyvezető)

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.​

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: office@it-global.hu e-mail címen vagy az Adatkezelő 9721 Vasalja, Deák Ferenc utca 1. szám alatti postacímén.

SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

​A sütik típusai

A sütik típus, időtartam és kategória szerint osztályozhatóak.

Típus

Első fél sütik: Sütik, amelyeket a szolgáltató helyez el az Ön webhelyén.

Harmadik fél sütik: Harmadik felek által elhelyezett és használt sütik.

Időtartam

Munkamenetű (átmeneti) sütik:

Ezek a sütik törlődnek, amikor a webhely látogatói bezárják böngészőiket.

Az információkat általában olyan munkamenet-azonosítás formájában tárolják, amely nem azonosítja a felhasználót.

NYEREMÉNYJÁTÉK

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”).​

A Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni: e-név és e-mail cím.

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges továbbá: az IT-Global Business Kft. és a A SULI Hősei facebook/instagram oldalának követése (like).

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.
 

A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semminemű vásárlási kötelezettséggel.
 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

  1. Folyamatban...

0